Eivind Gran, forhandlingsleder LO Stat og FOs nestleder Marianne Solberg Johnsen

10.04.18: Eivind Gran, forhandlingsleder LO Stat og FOs nestleder Marianne Solberg Johnsen under Spekter-forhandlingene.

Slitertillegger er et tillegg til pensjonen for de som er nødt til å gå av tidlig og som ikke kan jobbe ved siden av. Dette var et viktig krav og helt nødvendig å få på plass for å sikre like vilkår for alle med privat AFP. På linje med oppgjøret i privat sektor er det også avtalt at en del hull i AFP-ordningen gjøres mindre. 

Økonomisk gis det et generelt tillegg på 1 950 kroner per år til alle. Det gis et ytterligere tillegg på 4 875 kroner per år til arbeidstakere med en årslønn på 417 726 kroner eller lavere. 

Partene har også kommet til enighet om et felles arbeid for å foreslå tiltak som skal fremme økt organisasjonsgrad i arbeidslivet. 

Det skal nå forhandles på B-delsavtalen ute i hver enkelt virksomhet. Det er avtalt frister for gjennomføring av disse.  

Her er link til protokollen. (PDF, 1MB)

 

Om Spekter Helse

Del A1 og A2 for Spekter Helse vil bli forhandlet senere. Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette når dato for forhandlinger er fastsatt.