ENIGHET: LO Kommunes forhandlingsdelegater f.v: FO-leder Mimmi Kvisvik, Fagforbundet-leder Mette Nord og Daglig leder i LO Kommune, Pål Skarsbak.
ENIGHET: LO Kommunes forhandlingsdelegater f.v: FO-leder Mimmi Kvisvik, Fagforbundet-leder Mette Nord og Daglig leder i LO Kommune, Pål Skarsbak.

LO Kommune og KS er enige om en ny, revidert hovedavtale for kommunesektoren. Hovedavtalene tar for seg de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet og omhandler ikke lønn.

FO og de øvrige forbundene i LO-kommune er fornøyd med avtalen, og har derfor villet videreføre den med mindre justeringer. Blant annet er rettighetene til tillitsvalgte som jobber turnus styrket, og det er presisert at organisasjoner uten hovedtillitsvalgt i kommunen er sikret inkludering i sentrale informasjonsmøter i kommunen/fylkeskommunen ved at tillitsvalgt innkalles.

– Jeg er godt fornøyd med at forhandlingsprotokollen presiserer partenes ansvar i likestillingsarbeidet, og at vi i denne nye avtalen har fått sikret at de ansattes representanter skal inkluderes i dette arbeidet, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

LES MER: Denne høsten forhandler FO om flere hovedavtaler. Her kan du lese om hva det betyr for deg som er medlem

SE OGSÅ: Hva er en hovedavtale?

Den nye avtalen forbedrer rettighetene for tillitsvalgte som jobber turnus. Avtalen slår fast at arbeidssituasjonen for tillitsvalgte som arbeider etter tjenesteplan, eller har arbeid som faller utenfor ordinær dagarbeidstid, etter drøftinger skal tilrettelegges slik at de får samme arbeidsforhold og vilkår som de med ordinær dagarbeidstid. 

Kommuner og fylkeskommuner står overfor store omstillinger innen klima og miljø, digitalisering og likestilling i framtiden, og da er tillitsvalgtes medvirkning en viktig forutsetning for å lykkes. Avtalen slår fast at dette også er et ansvar for partene lokalt og bestemmelsen er en presisering av at klima og miljø er en del av partsarbeidet. 

LO-kommune består av FO, Fagforbundet, Skolenes landsforbund, EL og IT forbundet, Norsk Sjøoffisersforbund og Creo. 

Her kan du lese protokollen (PDF, 501KB).