Mimmi Kvisvik og Kathrine Haugland Martinsen

FO-leder Mimmi Kvisvik, og Kathrine Haugland Martinsen fra politisk ledelse i FO på vei inn i departementet for forhandlinger.

Nedenfor følger LOs pressemelding om avtalen:

Det er enighet om en avtale som gir en god livsvarig pensjon og et tidligpensjonstillegg for de som trenger det. Det er enighet om en påslagsmodell der alle år i arbeid skal gi opptjening fra første krone. Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere.

- Vi er godt fornøyd med denne avtalen. Offentlig sektor har gjennom dette fått en god og bærekraftig pensjonsordning som sikrer både de yngste og eldste medlemmene, sier LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik.

- LOs utgangspunkt for forhandlingene var vedtaket på kongressen i 2017 som la til grunn at det fortsatt skal være en felles pensjonsordning i offentlig sektor innenfor rammene av en påslagsmodell. Det har vi fått med denne avtalen, legger hun til.

Videre vedtok kongressen at en ny pensjonsordning skal baseres på kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner, reguleringsbestemmelser som i Folketrygden, at overføringsavtalen videreføres og at den skal inneholde en godt tilpasset AFP/tidligpensjonsordning.

- Vi har fått til en avtale som har i seg disse elementene. Samtidig har vi fått en avklaring på overgangsordninger knytta til alderspensjon for personer med særaldersgrense og videre prosess for disse gruppene som skal gjennomføres via forhandlinger mellom partene, sier Følsvik.

- Helheten i dette er så god at vi kan anbefale dette overfor medlemmene. Resultatet skal forankres hos medlemmene i løpet av våren.

 

Fakta:

Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800 000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter m.m.

Stat: 171 000

Kommuner/fylkeskommuner: 480 000

Helseforetak: 137 000

Milepæler:

Desember 2017: prosessavtale om å oppnå en ny pensjonsavtale

Fase 1: Arbeidsgruppe avga rapport i februar 2018

Fase 2: Forhandlinger -Enighet om avtale 2. mars 2018

Avtalen skal forankres hos medlemmene, frist for godkjenning 1. juli.

 

Les mer om hva dette vil ha å si for deg som FO-medlem her.