SGS 2020: Enighet om pensjonforhandlinger i KS

Den anbefalte løsningen innebærer at arbeidstakere i KS i ulønnet permisjon som mottar pleiepenger er sikret innbetaling av full premie i inntil tre år.

Det var ikke mange temaer som sto på dagsorden da partene møttes til forhandlinger 3. november. Dette skyldes at man venter på viktige avklaringer når det gjelder særaldersgrenser og privat AFP. Noen viktige temaer var imidlertid aktuelle. Det ene var altså at ansatte i skulle sikres innbetaling av premie selv om de var i ulønnet permisjon med pleiepenger.

FO har i den senere tid fått flere henvendelser om problemstillinger knyttet til rettigheter for de som har innvilget pleiepenger grunnet omsorg for syke barn, og opptjening i tjenestepensjonsordningen er veldig viktig.

– Det er gledelig at vi nå har fått på plass at ansatte i KS som mottar pleiepenger ikke utmeldes av pensjonsordningen. Det skulle man kanskje tro var en selvfølge, men det har det altså ikke vært, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Et annet tema har vært det såkalte «toleransebeløpet», det vil si beløpet man kan tjene hvis man har gått av på AFP. Dette har stått uregulert på 15 000 kroner i nesten 20 år, og nå er det justert til 30 000.

LES PROTOKOLLEN: Her finner du alle detaljene fra forhandlingene