Utbrent ?

Å være leder med personalansvar er givende, men det kan også kreve mye mentalt og fysisk. Noen kan oppleve å møte veggen, gå tom for energi eller føle på håpløshet. I helse- og sosialtjenestene tar man vare på andre i sårbare situasjoner. Det gjør sosialarbeidere sårbare for omsorgstretthet og utbrenthet. 

De som tar vare på andre, trenger også hjelp til å ta vare på seg selv. Dette gjelder kanskje dobbelt for sosialarbeidere med personalansvar. Derfor har FO inngått et samarbeid med Modum Bad, hvor ledermedlemmer kan få individuell rådgivning og kurs. Dette er et unikt medlemstilbud i FO. Målet er å gi råd og rom for refleksjon, for å styrke deg i lederrollen din.

SE MER: Unike medlemsfordeler for deg i FO

I år kan medlemmer med personalansvar få individuelle rådgivningstimer over seks timer og delta på tredagers kurs for å unngå utbrenthet. 

Rådgivningssamtaler for ledermedlemmer

For å styrke rollen din som leder og profesjonsutøver, tilbyr FO gratis rådgivningstimer hos Modum Bad. Rådgivningssamtalene starter kl. 09.00 og kan vare i inntil seks timer. Målsettingen er å fremme helse og livskvalitet, styrke bevissthet og identitet i yrkesrollen, samt forebygge utbrenthet og sykefravær. Merk at tilbudet ikke er diagnostisk eller terapeutisk.

Rådgivningssamtalene hos Modum Bad gir deg:

  • samtale med erfarne fagpersoner og veiledere.
  • hjelp til å forstå vanskelige situasjoner og se valgmulighetene du har.
  • rom til å reflektere rundt egen rolle som profesjonsutøver og leder.
  • mulighet til øke bevisstheten din, forebygge utbrenning, fremme helse og livskvalitet.
  • hjelp til å skifte fokus fra problem og årsaker til ressurser og mestringsstrategier.

Bestill rådgivningsdag

Modum Bad tilbyr også digital rådgivning. Tilbudet var populært under pandemien og for dem som ikke har mulighet til å reise til Oslo.

Bestill digital rådgivning

Ikke utbrent – bare litt svidd i kanten

I tillegg til individuelle samtaler og rådgivning, arrangerer vi to tredagers kurs for ledermedlemmer. Gjennom undervisning, erfaringsutveksling og veiledningssamtaler får deltakerne kunnskap og innsikt i teknikker som fremmer helse og styrker livskvalitet og mestring.

I 2023 blir det arrangert kurs:

  • Uke 22: Onsdag 31. mai – fredag 2. juni
  • Uke 24: Onsdag 14. juni – fredag 16. juni

Alle som ønsker det, får i tillegg mulighet til en individuell rådgivningssamtale på 45 minutter i løpet av kurset. Her får du mulighet til å drøfte ulike utfordringer med en erfaren fagperson. Du får råd og hjelp til å se nye løsninger i utfordrende situasjoner. Tema kan for eksempel være konflikter, stress eller lignende. Du kan også bruke timen til å bekrefte og styrke dine gode egenskaper som leder.

Se hele programmet her.

FO dekker kursavgiften som inkluderer opphold og kost. Den enkelte kursdeltaker må selv få dekket reiseutgiftene til Modum Bad.

Trykk her for påmelding

Er du sosialarbeider med lederansvar, men enda ikke medlem av FO?

Trykk her for å bli medlem