SKOLERING: FO ønsker godt skolerte tillitsvalgte og kan dekke kostnader til dette etter søknad.
SKOLERING: Øk din kompetanse som tillitsvalgt - søk FO om stipend!

Er du tillitsvalgt i FO og ønsker å få mer kunnskap om arbeidslivsspørsmål og/eller fagbevegelsen? Da bør du søke på FOs tillitsvalgtstipend.
 
Vi ønsker å gi deg som tillitsvalgt en unik mulighet til å øke din kompetanse. Du kan søke om støtte til utgifter knyttet til videreutdanning, kurs, prosjekter eller konferanser som kan styrke deg i din rolle som tillitsvalgt.

Stipendmidlene kan brukes til kompetanseheving innenfor temaer som er berørt i LOs handlingsplaner, i FOs prinsipprogram, i FOs handlingsplaner eller fylkesavdelingenes handlingsplaner. Stipendmidlene kan også dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Mulighetene er mange, men eksempler på relevante temaer kan være:

  • Arbeidsmiljø/ HMS
  • Konflikthåndtering
  • Personalhåndtering
  • Partssamarbeid
  • Arbeidsrett
  • Likelønn

Dersom du søker innen fristen kan du få inntil 20 000 kroner i stipend. Søknadsfristen er 15. oktober 2023.

For mer informasjon og søknadsskjema trykk her.


Spørsmål om tillitsvalgtstipendet?
Ta kontakt med Sunniva Roumimper på tlf. 902 11 546 eller sunniva.roumimper@fo.no