Mennesker rundt et bord
STØTTE: Du kan søke om å få dekket utgifter til relevante prosjekter, videreutdanning, kurs og konferanser for tillitsvalgte.


FO ønsker å bidra til å styrke, synligjøre og videreutvikle tillitsvalgtes kompetanse. Søker du tillitsvalgtstipendet kan du få dekket utgifter til opplæring og utviklingsformål.

Tillitsvalgtstipendet het tidligere Olav Knudsens minnestipend.

Hvem kan søke?

Har du tillitsverv i FO, lokalt eller sentralt, er du velkommen til å søke stipendet. Søknaden må inneholde informasjon om ditt nåværende og eventuelt tidligere tillitsverv, en beskrivelse av hva stipendet skal brukes til, en kostnadsoversikt og hvor mye du søker i stipend.

Tildelingen skjer på FOs landsstyremøte, etter innstilling fra arbeidsutvalget.

Alle praktiske opplysninger om stipendet finner du her. 

Fristen for å søke er 11. september 2020.

Les også: Tillitsvalgt i FO? Dette må du vite.