KIRKENS BYMISJON
KIRKENS BYMISJON: Første besøk var hos Kirkens Bymisjons barnevernstiltak på Nordstrand. Foran fra venstre: FO-leder Mimmi Kvisvik, Julie Lødrup fra LOs ledelse, Morten Haugland, Christian Goplen, FOs plasstilitsvalgt, Heidi Brynhildsen, leder ved K.B barnevernstiltak. Bak f.v: Gro Jamholt (LO), Maren Stinessen FOs hovedtillitsvalgte i K.B., Lena Lind, nestleder, Malin Mård.

I forbindelse med prosjektet LO for alle har FO-leder Mimmi Kvisvik reist på arbeidsplassbesøk i ideell sektor sammen med Julie Lødrup, LOs førstesekretær.

Målet for besøket har vært å gjøre LO kjent med FOs medlemmer i ideell sektor, og få et innblikk i saker som er viktig for dem. Første besøk gikk til Kirkens Bymisjons barnevernstiltak på Nordstrand, etterfulgt av en tur til Frelsesarmeens Rusomsorg, Den åpne dør. 

– Det var veldig spennende og inspirerende å være på besøk. Det er så mange kompetente ansatte i disse tjenestene som bidrar til å gi mennesker en bedre hverdag. Jeg har lært masse, og gleder meg til å jobbe videre med spørsmålene FO-medlemmene var opptatt av, sier Julie Lødrup. 
 

Konkurranseutsatt bransje

Heidi Brynhildsen, leder for Kirkens Bymisjons barnevernstiltak, fortalte LO-delegasjonen om hverdagen på Nanna-Marie senter for foreldre og barn. Gjestene fikk også en omvisning i boligene som inngikk i barnevernstiltaket på Nordstrand. 

– Anbudsordningene er delt opp i enkeltkjøp per barn. Det er vanskelig å basere en virksomhet på dette, fordi vi ikke får en stabil inntekt og forutsigbarhet knyttet til bemanning og kompetanseutvikling. Det vi ønsker oss er langsiktige avtaler til det beste for barn og familier, og ikke minst oss som oppdragsgiver, sa hun. 

Mimmi Kvisvik var tydelig på at dette er noe FO ønsker å løfte. 

– Det beste er å avvikle anbudsordningen slik den er i dag, og finne en ny modell for å løse behovet. En som baserer seg på langsiktige avtaler som gir trygghet og stabilitet til å bygge opp sterke fagmiljøer og forutsigbare arbeidsforhold for de ansatte, sa FO-leder Mimmi Kvisvik.
 

Frelsesarmeen den åpne dør

Forutsigbare kontrakter

Kontrasten til barnevernstiltakets beskrivelse av sitt virke, var skildringen av Frelsesarmeens Rusomsorg, Den åpne dør. Her hadde de langsiktige kontrakter og flere faste helfinansierte plasser fra kommunen. 

– Det er klart at uten en langsiktig kontrakt hadde vårt fokus vært mye mer rettet mot anbudsprosessene og hvordan vi kunne vinne disse, enn på menneskene vi er her for å hjelpe, sa Silje Herbrandsen-Mesgarzadeh, daglig leder ved Den åpne dør.

Morten Danielsen, LOs hovedtillitsvalgt i Frelsesarmeen, la til at Den åpne dør var et godt eksempel på hvordan tjenestene blir bedre med forutsigbarhet, men påpekte at det ikke var standard i rusomsorgen med langsiktige kontrakter. 

FO-leder Mimmi Kvisvik og Julie Lødrup fra LOs ledelse fikk samlet en rekke punkter og saker de ville ta med seg og jobbe videre med. 

– Det har virkelig vært godt å få møte medlemmene igjen. Og det har vært spesielt spennende å besøke ideell sektor, som jeg selv har 17 års erfaring fra. FO vil jobbe på videre med innspillene vi har fått fra medlemmene i dag, sa Mimmi Kvisvik på slutten av dagen.