FOKUS PÅ SAMARBEID: 50-60 tillitsvalgte samlet for å bedre samarbeid og få lik skolering
FOKUS PÅ SAMARBEID: 50-60 tillitsvalgte samlet for å bedre samarbeid og få lik skolering


Marit Isaksen fra FOs ledelse innledet på vegne av FO og Fagforbundet. 

– En samling som dette tror jeg er verdifullt både for de medlemmene dere tillitsvalgte representerer, for dere som ledere og for bedriften, sa Isaksen i sin velkomsttale. 

Noe av bakgrunnen for konferansen har vært en økning i antall bedrifter både i NHO Service og handel og NHO Abelia, som driver innenfor velferdstjenester. Både FO og Fagforbundet har fått mange flere medlemmer som er omfattet av overenskomst 453, tariffavtalen som gjelder for de påmeldte til konferansen. 453-avtalen forutsetter årlige lokale forhandlinger i bedriften, og partene har erfart at dette noen ganger har vært utfordrende. 

– Lønn er kanskje den viktigste motivasjonen for å arbeide. Samtidig er det en av de største kostnadene i tjenesteytende bedrifter, så det er ikke unaturlig at det blir både diskusjon og forhøyet temperatur, påpeker Isaksen. 

Målet med konferansen var å fremme samarbeid og få en felles skolering i å drive lokale lønnsforhandlinger. Det ble søkt og bevilget midler til konferansen fra Fellestiltakene, som er et samarbeidsprosjekt mellom LO og NHO blant annet for støtte til samarbeids- og utviklingsaktiviteter i bedrifter. Fellestiltakene har god erfaring med slike felles arrangementer, og hvordan det kan være med på å fremme det gode samarbeidet lokalt i bedriftene. 

– Godt samarbeid, godt arbeidsmiljø, informerte medarbeidere som blir hørt og sett gir mye tilbake til arbeidsplassene. Vi vet at i bedrifter der man får dette til, opplever en lavere turnover, lavere sykefravær og ansatte som står på litt ekstra når det er behov for det, og som gjerne tar ekstra ansvar. Da får en også lettere til endringer og nyskapning, sier Isaksen. 

Tanken bak konferansen er at de som skal samarbeide og forhandle ute i bedriften blir bedre kjent, noe som i seg selv kan virke positivt på samhandlingen mellom tillitsvalgte og leder.

Nærmere 15 bedrifter var representert på samlingen. Direktør i NHO Service og handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, som var til stede på samlingens første dag, hyllet samarbeidet og den felles konferansen. Mange år har gått siden det sist ble arrangert en slik samling for både arbeidsgiver og tillitsvalgt, så det er ganske unikt. 

Både FO, Fagforbundet og NHO håper å samarbeide om flere slike konferanser i fremtiden. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra både ledelse og tillitsvalgte. De har opplevd konferansen som nyttig og relevant.