I filmen om "Sosionomen" møter sosionom Rosanna Sevan som arbeider på NAV Nordstrand i Oslo med tiltak og kvalifisering av flyktinger. I filmen møter vi henne og noen av brukerne hennes, og den gir et bilde av hvordan hennes arbeidsdag er.

Filmen er vist på NRK, og den blir også lagt ut på andre nettsteder slik at elever og andre som er nysgjerrige på hvilken utdanning de skal velge kan se filmer om ulike yrker. 

Filmen om sosionomen kan de se her.

Senere blir også filmene om barnevernspedagog og vernepleier klare.