I dagens utgave av Dagsavisen skriver FO-leder Mimmi Kvisvik et åpent brev til den nye Nav-direktøren, Hans Christian Holte. Les brevet her.
VELKOMMEN OM BORD: FO-leder Mimmi Kvisvik hilser Hans Christian Holte velkommen som Nav-direktør. Holte tiltrer i august (foto: Skatteetaten/Bård Brinchmann Løvvig/FO).


Flaskepost til ny Nav-kaptein

Hans Christian Holte ble utnevnt som ny Nav-direktør 17. april. Her er en hilsen fra hans nye mannskap.

Velkommen om bord

Gratulerer med en av Norges viktigste jobber. Vi ble glade da vi leste at du ville jobbe for et Nav som er ydmykt, åpent og imøtekommende. Dette er en jobb som fort kan bli orientert rundt måloppnåelse og produksjonstall. Derfor er vi glade for at du anerkjenner brukerfokuset.

Det er en svær skute du overtar. Nav var på mange måter skipet som skulle bygges etter det var sjøsatt. Det er en krevende oppgave politikerne ga oss, noen vil si umulig. Vi har klart å gjøre Nav-skuta sjødyktig etter seilasen var godt i gang, men etter 15 år fortsetter vi dessverre å ta inn vann.

Organisasjonen er gigantisk. Vi har to styringslinjer. Målstyringen er både instrumentell og kompleks. Arbeidslinjen ligger som en altoverskyggende forventning til alt faglig arbeid. Oppfølgingsarbeid som ikke er direkte arbeidsrelatert blir nedprioritert.

LES OGSÅ: Hans Christian Holte ny NAV-direktør

Ny kurs

Vi tolker deg som en som vil sette ny kurs. I så fall har du mannskapet i ryggen.

Fellesorganisasjonen organiserer sosialarbeiderne i Nav. Våre medlemmer har daglig kontakt med brukerne som trenger våre tjenester. Det kan være inntektssikring, hjelp til å komme seg i arbeid, finne bolig eller økonomisk rådgivning. Vår erfaring er at de aller fleste ønsker å klare seg selv. Vår jobb er å hjelpe dem dit.

Derfor er det viktig at man møter brukerne med tillit og ydmykhet. Derfor er det viktig at Nav har ansatte med sosialfaglig kompetanse. I realiteten er det Imidlertid ingen klar strategi knyttet til kompetansekrav for å jobbe i Nav. På samme måte som man vil bemanne et skip med erfarne sjøfolk må mannskapet i Nav-skuta ha riktig kompetanse for å unngå å kantre.

Etter FOs mening må det et kraftig taktskifte til for å få Nav-skuta på rett kjøl igjen. Organisering og styringsform må gjennomgås og revideres, og det må i langt større grad satses på ansatte med sosialfaglig bakgrunn.

Vi ser frem til å ta del i en helhetlig gjennomgang av Navs organisering, arbeidsformer og kompetansesammensetning. Vi har en stor jobb foran oss som vi gleder oss til å gå i gang med.

Kaptein Holte; Velkommen om bord.

Hilsen

Mimmi signatur
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO)

Faksimile Dagsavisen