Siden starten på IA-avtalen i 2001 har andelen sysselsatte 55-61 åringer økt med fem prosent. Aldersgruppen 62-66 år har økt med 14 prosent. Derimot er det en negativ tendens blant unge. I aldersgruppen 20-24 år har det vært en nedadgående trend fra 2001 frem til i dag, mens det for 22-29 åringene er en tydelig nedgang etter finanskrisen.

Nedgangen skyldes blant annet økt overgang til utdanning, at færre unge kombinerer utdanning med deltidsjobb samt økt konkurranse om jobbene som følge av høy innvandring. Samtidig har antallet unge registrert hos NAV med nedsatt arbeidsevne økt de siste årene.

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), sier det er svært positivt at seniorene står lengre i arbeidslivet, men at det er urovekkende at unge arbeidstakere sliter med å få seg arbeid. –Når rapporten i tillegg peker på at høy arbeidsinnvandring i en tid med svakere sysselsettingsutsikter, kan føre til økt konkurranse om jobbene og gjøre det mer krevende å inkludere utsatte grupper som ungdom med svake kvalifikasjoner, personer med helseutfordringer og innvandrere, så er dette alvorlige signaler som må følges tett opp fremover, påpeker Kvisvik.

Rapporten viser at det høyeste sykefraværet er innenfor helse- og sosiale tjenester. Den største årsaken til dette er at det er den næringen med flest sysselsatte kvinner, og kvinner har høyere sykefravær enn menn. I tillegg så har denne gruppen spesielle utfordringer når det gjelder arbeidstidsordninger, innholdet i arbeidet og arbeidsbelastninger. Kvisvik sier hun er bekymret for hvordan dette vil utvikle seg videre, men tanke på at vi nå har fått en arbeidsmiljølov som vil føre til enda tøffere forhold for arbeidstakerne.

Rapporten peker også på at arbeidsmiljøet i Norge generelt er godt sammenliknet med resten av Europa, men den viser at det blant annet innenfor helse- og sosialtjenester er store psykososiale utfordringer når det gjelder helse og arbeidsmiljø. Kvisvik sier at dette er som forventet i og med at vi også vet at helse- og sosialtjenestene er mest utsatt når det gjelder vold og trusler. -FO er derfor svært opptatt av at vi så raskt som mulig får på plass den varslede forskriften om vold og trusler, avslutter Kvisvik.

Les rapporten her (PDF, 2MB).