Illustrasjonsfoto

– Mens det er en liten nedgang av søkere som har barnevernspedagogstudiene som førstevalg, er det en kraftig økning av studenter som setter vernepleiestudiene som førstevalg, sier Kvisvik. Det er også en økning av søkere til sosionomstudiene.

Kvisvik sier det er svært positivt at det er en økning på disse studiene, og det er spesielt spennende at vernepleieryrket ser ut til å bli mer populært. – Derimot er det uheldig at vi ser en nedgang på barnevernspedagogstudiene. Barnevernet har vært under sterkt press i de siste årene, med blant annet uthengning i media, og dette kan være med på å forklare dette, sier Kvisvik.

I 2016 var det 11 162 som hadde barnevernspedagogutdanning på søkerlisten sin og av dem hadde 2523 det som førstevalg. I år er det en økning til 11 400 som har barnevernspedagog på søkerlisten, men det er en liten nedgang til 2484 som har det som førstevalg. Det er også en nedgang fra 788 til 719 studieplasser.

Det var i fjor 11 925 som hadde sosionomstudiene på søkerlista, mens 3987 hadde det som førstevalg. I år er det 12 171 som har det på lista, med 4175 som hadde det som førstevalg. Det er 898 studieplasser.

Vernepleiestudiene hadde i 2016 9522 søkere, med 3254 som førstevalg. I år er det en økning til 10 776 som har vernepleiestudiet på lista si, mens hele 3710 har det som førstevalg. Det er totalt 1010 vernepleiestudieplasser.

Velferdsviterne blir kun utdannet på Høgskolen i Østfold. På de 40 studieplassene var det i fjor 373 som hadde velferdsviter på listen med 66 som hadde det som førstevalg. I år er det en økning til 496, med 78 søkere som førstevalg.