FO: – Når Norge ikke vil inkorporere FN-konvensjonen betyr det et dårligere rettsvern for personer med utviklingshemning, sier Marit Selfors Isaksen. Illustrasjonsfoto: Unsplash
FO: – Når Norge ikke vil inkorporere FN-konvensjonen betyr det et dårligere rettsvern for personer med utviklingshemning, sier Marit Selfors Isaksen. Illustrasjonsfoto: Unsplash

 

Den 24. og 25. mars måtte den norske regjeringen for første gang svare på FN-komiteens spørsmål om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

– Bør bli del av norsk lov

– Norge, som et av verdens rikeste land, fortjener ros for sin innsats med å fremme fred og menneskerettigheter. Dere er en viktig giver også når det gjelder å inkludere funksjonshemmede i bistand, sa Monthian Buntan på vegne av komiteen, ifølge Handikapnytt.

Han er senatsmedlem i Thailand og generalsekretær for Blindeforbundet i Thailand.

– Når det gjelder funksjonshemmedes rettigheter, er det dessverre noen manglende biter i det Norge presenterer, sa Buntan.

Han pekte blant annet på at norske myndigheter fortsatt ikke har inkorporert FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonevne (CRPD) i norsk lov. Dette er den eneste FN-konvensjonen Norge har sertifisert, men ikke inkorporert.

Marit
ANNENRANGS: Marit Selfors Isaksen i FO spør hvorfor den norske regjeringen ønsker "annenrangs" rettigheter til mennesker med utviklingshemning. Foto: FO.
 

 – I praksis sier regjeringen at dette er en god lov, men ikke viktig nok til å inkorporeres. Vi i FO ser derimot ingen gode grunner til at den ikke skal bli en del av norsk lov, sier Marit Selfors Isaksen i forbundsledelsen i FO. 

 

Dårligere rettsvern for personer med utviklingshemning

Isaksen i FO er skuffet, og sier dette er problematisk, særlig i et menneskerettighetsperspektiv.

 – Når Norge ikke vil inkorporere FN-konvensjonen betyr det et dårligere rettsvern for personer med utviklingshemning. Og vil vi ha det slik i Norge – at enkelte grupper har dårlige rettsvern enn andre?

Fellesorganisasjonen (FO) ser svært alvorlig på det at norske myndigheter diskriminerer en hel gruppe mennesker. 

Se høringen her:

 

 

Les også: FFO om bakgrunnen for FN-utspørringen i Geneve