Det er Teknisk Beregningsutvalg (TBU) sin endelige rapport for lønnsutviklingen i 2015, som viser den negative utviklingen på likelønn. Iflge rapporten har lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, målt etter utdanningslengde, økt for alle de fire utdanningslengdene og mest for dem med universitet eller høyskoleutdanning til og med fire år.

Ser vi på lønnsforskjeller generelt, viser rapporten at lønnen til dem som tjener mest, har økt med nesten 50 prosent de siste ti årene, samtidig som lønnen til dem som tjener minst, kun har økt med nærmere 25 prosent.  

- Hvis vi skal velge å fokusere på noe positivt med likelønnstallene kan vi trekke frem to ting, poengterer Kvisvik:
- Det er for det første at utviklingen over tid er positiv. Det vil si at hvis man ser på den siste 10-årsperioden har graden av likelønn samlet sett økt. Det andre er at utviklingen i kommunal sektor, der FO har hovedtyngden av sine medlemmer, var positiv i 2015, forklarer hun.

- Vi må imidlertid konstatere at utviklingen går veldig sakte, og er preget av stadige tilbakeslag, understreker Kvisvik.
- Det er derfor viktig å holde trykket oppe i alle sektorer, og vi må klare å ivareta både lavtlønnsgrupper og grupper med høyere lønn og lengre utdanning. Det er størst lønnsforskjell for gruppen med universitet eller høyskoleutdanning til og med fire år, og denne lønnsforskjellen har økt mer enn øvrige grupper det siste året, sier påpeker hun.

- FO vil fortsette kampen for likelønn, og den nærmeste arenaen for dette nå er hovedtariffoppgjøret. Vi er beredt til å holde fanen høyt for at lønnsoppgjøret i 2016 ikke skal føre til et nytt tilbakeslag, lover Kvisvik.

Les Fri Fagbevegelses sak og TBU rapporten her