FO har de siste årene vært med på å sette sitt preg på Arendalsuka
FO har de siste årene vært med på å sette sitt preg på Arendalsuka. Her fra 2017. F.v.: Irmelin Sangolt Tjelflaat (daværende leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger), Marit Selfors Isaksen, leder for profesjonsrådet for vernepleiere, forbundsleder Mimmi Kvisvik, nestleder Marianne Solberg Johnsen og leder for profesjonsrådet for sosionomer Kathrine Haugland Martinsen.

 

- Vi gleder oss til å sette flere av våre viktigste saker på agendaen og ser fram til spennende faglige diskusjoner og politiske debatter, sier forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik. 

Hun og hele forbundsledelsen i FO, samt flere sentrale FOere, vender snuten mot Arendal i uke 33 for å delta på det som har blitt en viktig arena for aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv.

Fag- og profesjonsforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere har i år lagt opp til tre seminarer i løpet av Arendalsuka.

Kvisvik oppfordrer FOs medlemmer og støttespillere til å dele FOs Facebook-arrangementer slik at flest mulig får dem med seg. 

- Den eneste grunnen til å ikke være i Arendal denne uka er å være synlige ved studiestedene for å verve nye studentmedlemmer, sier Kvisvik. Hun berømmer FOs folk som prioriterer dette.

Arendalsuka er samme uke som studiestart. Det betyr at en av FOs viktigste arenaer for å verve nye medlemmer på høgskoler og universiteter er samtidig. 

 

Hold deg oppdatert om FOs arrangementer under Arendalsuka på Facebook

LES OGSÅ: Fem punkter som viser hva FO fikk ut av Arendalsuka 2017 og hvorfor det angår deg som er medlem

 

Fra drøm til virkelighet - om vellykket arbeidsinkludering, tirsdag kl 16-18

Det første seminaret tar opp sosialt arbeids plass i regjeringens nylig lanserte inkluderingsdugnad, for å få flere i jobb. Men hva skal til for at ungdom, arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne og de med hull i CV-en skal få en jobb å gå til?

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (Høyre), NAV-direktør Sigrun VågengLise Christoffersen (Arbeiderpartiet) og daglig leder i Stiftelsen SORJarle Eknes og sosionom Åse Tea Bachke deltar i paneldebatt: Hva er forutsetningene for vellykket arbeidsinkludering?

Likelønn: Har Island svaret?, onsdag kl 16-18

Er du opptatt av av å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner og menn? FO varmer opp med seminar om likelønn før LO og den store likestillingsdebatten braker løs klokken 18 samme sted.

Som første land i verden, bøtelegger Island bedrifter som ikke gir kvinner samme lønn som menn. Vi får siste nytt om dette fra forsker Anne Skevik Grødem ved CORE - Senter for likestillingsforskning.

Deretter får vi kommentarer fra blant annet likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm, sjefsøkonom i LO Roger Bjørnstad og forbundsleder i FO Mimmi Kvisvik.

Til barnsvernsbarnas beste? Torsdag kl 8-10

FOs tredje seminar arrangeres i samarbeid med Landsforeningen for barnevernsbarn torsdag under Arendalsuka.

Det handler om at ikke "hvem som helst" kan undervise barna våre, men "hvem som helst" kan ha ansvar for barna i barnevernet. Tall fra SSB viser at kompetansen i barneverntjenestene er svært forskjellig mellom kommuner, og mellom fylker. FO og LFB sine medlemmer og tillitsvalgte opplever stadig oftere at det åpnes for å senke kravene for å jobbe i barneverntjenesten. Har ikke barnevernsbarna rett på å bli møtt med kompetanse?

Direktør for Bufdir Mari Trommald og statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet (Norge) Tom Erlend Skaug holder innlegg.

I tillegg blir det panelsamtale mellom:
- styreleder i KS Kommunesektorens organisasjon
Gunn Marit Helgesen
- leder i Arbeiderpartiets oppvekstutvalg Cecilie Knibe Kroglund
- Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold
KrF Kristelig Folkeparti
- Stortingsrepresentant Silje HjemdalFremskrittspartiet FrP

LES MER: Alt du trenger å vite om Arendalsuka