Mimmi Kvisvik
DIALOG: Partene ønsker tettere samarbeid i kommunesektoren. (Fra venstre: Lars Erik Flatø, Mette Nord, Tor Arne Gangsø, Bent Høie og Mimmi Kvisvik)


Tirsdag møtte KS, LO, Unio, YS og Akademikerne kommunal- og moderniseringsministeren, helse- og omsorgsministeren, finansministeren og kunnskapsministeren, samt statssekretær fra Statsministerens kontor for å diskutere hvordan vi i de neste månedene kan håndtere det samlede trykket på kommunesektoren.

FO-leder Mimmi Kvisvik deltok i møtet som del av delegasjonen fra LO Kommune. De løftet inn i møtet at kommunenes innsats under koronapandemien er underfinansiert, og at de forventet en garanti for at kommunene blir kompensert slik at det ikke blir kutt i velferdstjenestene, og med det kutt i koronaberedskapen.

Arbeidslivets parter løftet samlet inn en rekke tiltak statlige myndigheter kan iverksette for å lette presset på det kommunale smittevernsarbeidet, for å minske behovet for å flytte personell fra oppgaver, slik at konsekvensene for sårbare grupper reduseres.

Les den fullstendige listen med foreslåtte tiltak her.