SOLIDARITET: Kvisvik mener at det er viktig at fagbevegelsen står i solidaritet med det ukrainske folket.
SOLIDARITET: Kvisvik mener at det er viktig at fagbevegelsen står i solidaritet med det ukrainske folket.

– Som fagforening for sosialarbeidere er vi bekymret for at krigen rammer hardest de som hadde utfordringer og problemer allerede før krigen.

– Vi vet at alle kriser rammer hardest dem som hadde det vanskeligst fra før, uansett om det er snakk om pandemi, klimaendringer eller militær invasjon. Våre tanker går til den ukrainske sivilbefolkningen og menneskene som jobber med å få dem i trygghet, sier FOs forbundsleder Mimmi Kvisvik. 

Hun mener at sosialarbeidere nå spiller en sentral rolle i det humanitære arbeidet. Unicef frykter at 100 000 barn kan være overlatt til seg selv og melder at over halvparten har «alvorlige funksjonshemminger».

– Sosialarbeidere er utdannet til å se andres utfordringer og jobber spesielt med barn i sårbare situasjoner, personer med funksjonshindringer og de som lever i utenforskap.. Mange av medlemmene våre gjør seg nå klare til å ta imot flyktningfamilier. som kommer. Nå jobber kollegaene våre i nabolandene med å få mennesker ut av krigssonene og vi vet at flere FO-medlemmer og sosialarbeiderkollegaer har reist for å hjelpe lokalt, sier Kvisvik.

Markering

FOs landsstyre bevilger solidaritetsmidler

Onsdag vedtok landsstyremøtet til FO en rammebevilgning på 350 000 kroner til solidaritetsarbeidet i Ukraina. Midlene skal kanaliseres gjennom den internasjonale fagbevegelsen, hjelpeorganisasjoner og sosialfaglig innsats rettet mot særlig sårbare grupper. Arbeidsutvalget vil løpende vurdere tildelinger innenfor rammebevilgningen.

– Vi må bidra på alle måter vi kan og skal være klare til å ta imot de som kommer. Likevel vet vi at det er mange som ikke er i stand til å flykte. De trenger også vår hjelp. Vi bevilger i overkant av ti kroner per medlem til solidaritetsarbeidet. Det blir totalt 350 000 kroner, sier hun. 

– Dette kommer i tillegg til de 65 000 vi allerede har bevilget. 

FO setter årlig av 1 prosent av den innkommede medlemskontingenten til solidaritetsarbeid. 2. mars bevilget FOs arbeidsutvalg også kr. 65 000 gjennom solidaritetsfondet til den internasjonale fagforeningsunionen (ITUC), Norges Røde Kors og SOS barnebyers arbeid i Ukraina.

LES OGSÅ: FO gir 65 000 også kroner til ukrainere på flukt

«FO har lang tradisjon i å drive solidaritetsarbeid og stille opp for mennesker i nød. Det er helt naturlig at vi også gjør det i den alvorlige situasjonen vi nå er inne i», står det i uttalelsen.

– Jeg er redd vi ikke er godt nok forberedt

Kvisvik er glad for engasjementet det norske folk og politikere har vist, men savner aktiv politikk for å ruste helse-, sosial og velferdstjenestene til å møte flyktningene som kommer. SOS barnebyer anslår at 70 000 barn befant seg på barnehjem eller internatskoler hvor det nå er kamper på bakken. 

Mimmi Kvisvik

– I flere år har ansatte i barnevernet varslet om få ansatte, pandemien avslørte alvorlig vernepleiermangel og Nav var ikke rustet til å håndtere en plutselig økning i antall saker. Når ukrainske familier kommer til Norge, vil de trenge hjelp fra det offentlige. Jeg er redd vi ikke er godt nok forberedt. Over hele landet står sosialarbeidere klare for å ta sin del av ansvaret, men de trenger flere kollegaer og tid til å gjøre jobben, sier FO-lederen. 

– FO mener at Norge må planlegge, organisere og forberede for å ta imot flyktninger på en forsvarlig måte. Ikke minst må innsatsen styrkes når det gjelder sosialfaglig bistand og det ønsker FO å bistå med internasjonalt, nasjonalt og lokalt. 

Slik kan du bidra ved å støtte solidaritetsarbeidet

Trykk på lenken for å komme til donasjonssiden eller vipps direkte til nummeret.

Norsk Folkehjelp
IFSW – Den internasjonale foreningen for sosialarbeidere
ITUC’s emergency fundraisning appeal
Unicef Norge #700441
Norges røde kors #2272
SOS barnebyer #24867
Flyktninghjelpen #2142
Redd barna #2230
Care Norge #2468
Amnesty Norge #2115