Tone Faugli

Tone Faugli er FOs representant i referansegruppa til det regjeingsoppnevnte rettighetsutvalget. (Foto: Sunniva Roumimper, FO).

FO forventer at arbeidet i rettighetsutvalget skal sikre utviklingshemmede inkludering, deltakelse og selvråderett. Av prinsippene FO framholdt i referansegruppa var:

  • Reell selvbestemmelse og brukermedvirkning
  • Retten til utdanning
  • Flere profesjoner inn i skolen
  • Retten til å bestemme bosted selv - ikke bli plasser i store omsorgskomplekser
  • Retten til arbeid i stedet for utføretrygd
  • Mimimum 50 prosent av tjenesteyterne må ha hyskoleutdanning
  • Kravet om vernepleierfaglig kompetanse i tjenester til personer med utviklingshemming må lovestes.

Les mer om FOs arbeid for flere tiltak som kan bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming her (PDF, 279KB) (, 16KB)