1. januar i år fikk Norge nye bestemmelser i forskriftene til arbeidsmiljøloven om vold og trusler, og disse tydeliggjør arbeidsgivers ansvar for å lage sikre arbeidsplasser. -Når nå Arbeidstilsynet skal se nærmere på vold og trusselsproblematikken i kommune-Norge, så er dette et riktig og viktig tiltak. Arbeidstilsynet har varslet at de ikke bare skal drive tilsyn, men også skal arrangere dialogseminar med kommunene, og dette er gode tiltak som FO støtter, sier forbundslederen.

I første omgang skal de kun se på kommunale virksomheter, og dette kommer FO til å følge med på. -Samtidig ønsker vi at Arbeidstilsynet skal se på private aktører som kommunen har laget avtaler med, og kommer til å oppfordre til at Arbeidstilsynet i løpet av perioden også ser nærmere på dette, avslutter Kvisvik.