Mimmi Kvisvik
FORNØYD: Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO, er fornøyd med prioriteringene i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett.

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO, sier Revidert nasjonalbudsjett er et sosialt budsjett, som tar innover seg de utfordringene vi som samfunn står i.   

 – FO er fornøyd med at regjeringen legger en tydelig sosial ramme rundt sitt reviderte budsjett. De sender tydelige signaler om hva som skal prioriteres. Det er viktig for å kunne få innbyggerne gjennom vanskelige tider, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO.

FO-lederen trekker særlig frem disse prioriteringene:   

  • Regjeringa legger opp til om lag 260 millioner kroner for å styrke det statlige barnevernet. Økt kapasitet og kvalitet er viktige stikkord her.   
  • Regjeringen foreslår en ekstrabevilgning på over 500 millioner i bostøtte til vanskeligstilte.
  • Regjeringen vil sette av 1,2 milliarder til minstepensjonistene. I tillegg vil pensjonistene få et spesielt godt trygdeoppgjør i år.   
  • Økt satsing på flere NAV-veiledere og ulike arbeidsmarkedstiltak.   
  • Kommunene får seks milliarder mer.   

– Økt bevilgninger til en robust sosialpolitikk er viktig i kampen mot sosiale problemer. Det er imponerende å se hvor mye økonomi regjeringene legger inn i dette, det er store pengesummer som flyttes til viktige tiltak. Vi ser også at kommunesektoren har blitt lyttet til, sier Kvisvik og understreker viktigheten av sosialt arbeid. 

– Det er viktig at deler av investeringene i institusjonsbarnevernet, Nav og de kommunale helse- og sosialtjenestene går til å ansette og beholde nok ansatte med sosialfaglig kompetanse. Helhetlig sosialpolitikk og godt sosialt arbeid går hånd-i-hånd, sier FO-lederen.  

FO har nå store forventninger til videre samarbeid og at de økte midlene forvaltes på en god måte.   

– Vi ser frem til et godt samarbeid fortsettelsen, både administrativt og politisk, avslutter Kvisvik.