HØRING: Christian Wiik Kynsveen (til venstre) representerte FO på stortingshøring om barn og unges psykiske helse.
HØRING: Christian Wiik Kynsveen (til venstre) representerte FO på stortingshøring om barn og unges psykiske helse.


Stortingets helse- og omsorgskomite innviterte mandag til høring om Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (Prop. 121 S, 2018-19). Christian Wiik Kynsveen stilte opp på vegne av FO.

– Vi er bekymret for at tjenestene ikke er tilgjengelige nok for barn og ungdom med psykiske helseplager, og de er for fragmenterte. Selv om det finnes flere eksempler på gode tiltak skuffer dessverre tiltakene i planen fordi de ikke svarer godt nok på utfordringsbildet, og fordi de mangler forpliktende mål som kan evalueres, sa Wiik Kynsveen.
 

Tidlig innsats og tverrfaglighet

FO etterlyste tiltak for tidlig innsats og forebygging i barnehage og skole som tiltak i planen.

– Dette er unike arenaer for tidlig målrettet forebygging og avdekking av psykiske vansker. Tverrfaglighet er svært viktig når det gjelder dette, og våre medlemmer utgjør en viktig ressurs, sa Wiik Kynsveen.

Han la særlig vekt på FOs profesjoners særskilte kompetanse og kunnskap om hvordan psykososiale vansker oppstår, hva som kan dempe disse og forhindre at barns situasjon og utvikling påvirkes negativt.

– Her har vi mye å bidra med, uttalte Wiik Kynsveen.
 

Se mer: Videopptak av hele komitehøringen: Christian Wiik Kynsveen starter fra 2:33 og utover.

Se mer: Les innspillet til FO her (PDF, 192KB)