Generalsekretær, Henriette Westhrini fra Norsk Folkehjelp  og FO-leder Mimmi Kvisvik.
SOLIDARITET: FO-leder Mimmi Kvisvik og generalsekretær Henriette Westhrini fra Norsk Folkehjelp

FO har tradisjon for å bevilge penger til bestemte formål på sine landsmøter. Dette året falt valget på Norsk Folkehjelp.

Solidaritet med mennesker er en grunnverdi i vårt faglige og etiske fundament, sa FO-leder Mimmi Kvisvik under utdelingen.

Vi samarbeider nært med Norsk Folkehjelp, og det har FO gjort gjennom mange år, sa FO-lederen under overrekkelsen av gaven.

Norsk Folkehjelp er Fagbevegelsens egen humanitære solidaritetsorganisasjon. FO støtter og bevilger penger til det viktige arbeidet de gjør, både i akutte katastrofer og til mer langvarige prosjekter.

Sparebank 1 deltok også under overrekkelsen og stilte med gavesjekk på 47 000 kroner .

Se landsmøtet direkte

#mittFO