Christian Wiik Kynsveen i FO-ledelsen
BEMANNNGSSITUASJON: Christian Wiik Kynsveen fra FO-ledelsen satte søkelyset på bemanning i barnevernet under stortingshøringen torsdag

Stortingets familie- og kulturkomité inviterte til høring 24. oktober. Christian Wiik Kynsveen stilte på vegne av FO.

– Barneverntjenesten må ha god nok bemanning slik at de har en solid grunnmur som gjør at ansatte faktisk får jobbe med det de er ansatt for å gjøre, uttalte Wiik Kynsveen.

Det er bare to år til barnevernreformen hvor kommunene skal få mer ansvar. FO er bekymret for hvordan det skal gå når vi vet hvor presset mange barnevernstjenester er i dag.
 

Lytt til barnevernsansatte på grasrota

Gjennom blant annet grasrotopprøret #heierna har fagfolk gitt tydelig beskjed om at barneverntjenestene trenger flere ansatte, sa Wiik Kynsveen under høringen.

– De ber ikke om mer lønn eller goder til seg selv, men de sier ifra på vegne av barn og familier som lever i krise og ber om få lov til å gjøre en faglig god jobb, understreket Wiik Kynsveen.

Barnevernsansatte ber om rammene til å gjøre en best mulig faglig jobb. De trenger mer tid til å bygge gode relasjoner, kartlegge bedre og iverksette mer treffsikre tiltak.
 

Friske midler og statlig ansvar

FO var også tydelig i høringen på selv om det er kommunene som har hovedansvaret for sitt lokale barnevern, må staten også ta mer ansvar for barneverntjenestene.

Det viktigste tiltaket for å bedre kvaliteten i kommunalt barnevern mangler. Wiik Kynsveen avsluttet med en oppfordring om øremerke 250 millioner til nye stillinger i statsbudsjettet for 2020.

– God nok bemanning vil bidra til at barnevernstjenestene beholder flinke ansatte og ansatte med god kompetanse blir værende i jobben, sa Christian Wiik Kynsveen fra FO. 

Se mer: Les innspillet til FO her.