FO sender ut spørrendersøkelse om Covid-19 og arbeidsvillkår hos medlemmer

–Medlemmene våre sitter på viktige erfaringer. Denne undersøkelsen vil gi oss viktig kunnskap for vårt politiske arbeid videre. Vi håper at så mange som mulig mange vil ta seg tid til å gjennomføre undersøkelsen, sier Ole Henrik Krakenes i FOs politiske ledelse.  

Spørsmålene vil dreie seg om hvordan arbeidshverdagen er påvirket av COVID-19, følger for ansatte, målgruppen, og smitteverntiltak i arbeidshverdagen.  

Studien gjennomføres av forskere på Institutt for Sosialfag, ved Universitetet i Stavanger. Prosjektansvarlig er Håvard Haugstvedt og Hulda Mjöll Gunnarsdottir. 

Undersøkelsen er anonym og sendes ut på e-post.