FO gjennomfører medlemsundersøkelse


Forrige medlemsundersøkelse ble gjennomført i 2014. Både FO som organisasjon og medlemmenes behov har endret seg mye siden da.

– Medlemmene våre er grunnen til at FO er til. Derfor er det uhyre viktig å ha god kunnskap om hvordan vi kan jobbe til det beste for medlemmene, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Det er det norske selskapet Opinion som står for medlemsundersøkelsen. Utvalget er basert på 8000 tilfeldig utvalgte yrkesaktive medlemmer.

Undersøkelsene gjennomføres på telefon fram til slutten av november.

Dersom du har spørsmål om undesøkelsen, kan du kontakte Seniorrådgiver Margrethe Lied.