FO godkjente 129 søkere som veileder, kliniker og klinisk spesialist
SØK: Oppfyller du kravene får du godkjent videreutdanning og tilleggskompetanse av FO (Foto: Getty Images).


Er du barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier med videreutdanning eller tilleggskompetanse? Få den vurdert av FO.

Alle FOs godkjenninger gis med støtte fra Helsedirektoratet. Behandling av søknader er gratis for medlemmer i FO. Er du ikke medlem i FO kan du fortsatt søke om godkjenning, men da må du betale et behandlingsgebyr.
 

FOs godkjenningsordninger

FO tilbyr fire ulike godkjenningsordninger. Les mer om kriteriene for de ulike ordningene og hvordan du går frem få å søke i beskrivelsene under:

Nye søknader behandles etter sommeren. 
 

FO gratulerer søkere!

I første halvår har Godkjenningsutvalget godkjent 129 søknader som veileder, kliniker og klinisk spesialist.

Oversikt over godkjente søknader:

  • 53 personer er godkjent som faglig veileder
  • 53 personer er godkjente som klinikere
  • 23 personer er godkjent som klinisk spesialist
     

Har du spørsmål?
Ta kontakt med administrasjonssekretær i FO, Heidi Elisabeth Brekke,
Telefon: 948 69 117
heidi.elisabeth.brekke@fo.no