godkjenning
SØK: Oppfyller du kriteriene kan du søke FO om godkjenning før utvalgenes neste møte i midten av juni.


Er du barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier med videreutdanning eller tilleggskompetanse? Få den vurdert av FO.

Alle FOs godkjenninger gis med støtte fra Helsedirektoratet. Behandling av søknader er gratis for medlemmer i FO. Er du ikke medlem i FO kan du fortsatt søke om godkjenning, men da må du betale et behandlingsgebyr.
 

FOs godkjenningsordninger

FO tilbyr fire ulike godkjenningsordninger. Les mer om kriteriene for de ulike ordningene og hvordan du går frem få å søke i beskrivelsene under:

Nye søknader behandles av FO sine egne godkjenningsutvalg for barnevernspedagoger (13.juni), sosionomer (19. juni) og vernepleiere (3. juni).
 

FO gratulerer søkere!

I mars hadde Godkjenningsutvalget for barnevernspedagoger og Godkjenningsutvalget for sosionomer møte. Tilsammen på de to møtene fikk tretten søkere godkjenning som kliniske spesialister. Utvalgene godkjente også en faglig veileder for sosionomer, en faglig veileder for barnevernspedagoger, en søker ble godkjent klinisk sosionom og en klinisk barnevernspedagog. I tillegg fikk flere søkere vurdert sitt utdanningsløp mot en senere godkjenning. 

 

Har du spørsmål?
Ta kontakt med administrasjonssekretær i FO, Heidi Elisabeth Brekke,
Telefon: 948 69 117
heidi.elisabeth.brekke@fo.no