I følge forslagsstillere går Askelands innsats for fagutvikling av sosialt arbeid langt ut over det man kan forvente som følge av en jobb.

Dette slutter FO seg til, vi er stolte over at en som vi betrakter som en av «våre egne» i så stor grad bidrar med kunnskap som utvikler velferdstjenestene. Hennes dedikasjon til sosialt arbeid -  i teori og praksis - har stor betydning for generasjoner av sosialarbeidere, for kommende sosialarbeidere og for praksisfeltet nasjonalt og internasjonalt.

FOs fagblad Fontene har gjort et lenger intervju med prisvinneren; dette intervjuet kan du lese her.

Sosialarbeiderprisen 2016
Prisvinner Gurid Aga Askeland (th) får overrakt prisen som årets sosialarbeider fra FO-leder Mimmi Kvisvik.