Den internasjonale sosialarbeiderdagen er initiert av FN, og er verdens største markering av sosialt arbeid, og feires i 126 land. Årets tema er Grønt sosialt arbeid.

– Det er alltid de mest sårbare som blir hardest rammet av klimaendringer, ekstremvær og miljø- og naturkatastrofer. Ulikhet og strukturelle forskjeller blir tydelige når samfunnet møter sånne utfordringer. Hvordan jobber vi med dette i Norge og hvordan kan sosialarbeidere skape bærekraftige endringer gjennom grønt sosialt arbeid? Dette er spørsmål vi håper vi kan svare noe mer på når denne dagen er over, sier Kathrine Haugland Martinsen i FOs forbundsledelse. 

Kathrine Haugland Martinsen
SOSIALARBEIDERDAGEN: Kathrine Haugland Martinsen i FOs forbundsledelse synes det er stas og viktig å ha en dag i året der sosialarbeidere hylles verden over. FOTO: FO.

Haugland Martinsen er dagens konferansier på FOs markering av Sosialarbeiderdagen i Oslo. Konferansen arrangeres i samarbeid med OsloMet, VID vitenskaplige høgskole og FO-studentene.

Sosialarbeidere er en fellesbetegnelse for sosionomer og barnevernspedagoger.

– Våre vernepleiere tilhører også denne tradisjonen, men har i tillegg til en sosialfaglig kompetanse også en helsekompetanse og er autorisert helsepersonell. Og i dag vil alle de tre profesjonene i Norge; sosionom, barnevernspedagog og vernepleier feire Den internasjonale sosialarbeiderdagen.

I løpet av dagen deler også FO ut Sosialarbeiderprisen, som blir ett av høydepunktene, i tillegg til flere spennende foredrag og musikalske innslag.


LES MER: Hvem får Sosialarbeiderprisen 2018?


Slik kan du markere Sosialarbeiderdagen

Har du lyst til å markere dagen der du er? Da bør du gjøre som forbundsleder Mimmi Kvisvik og flere andre sentrale FO'ere har gjort: Skriv ut arket nedenfor og heng opp på jobben.

Mimmi Kvisvik
STOLT SOSIONOM: Forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik, har hengt opp plakat på kontordøra si i forbindelse med Den internasjonale sosialarbeiderdagen. Foto: FO.

Plakat til å henge opp:

Kathrine Haugland
KONTORPYNT: Gjør som FOs Kathrine Haugland - heng opp lapp utenfor kontordøra di på jobb for å markere Sosialarbeiderdagen. Foto: FO


– Vi oppfordrer deg som er medlem til å fortsette det gode engasjementet, men også til jobbe bredere og ta med den grønne dimensjonen i det sosiale arbeidet. Med tanke på verden i dag, og med tanke på de som kommer etter oss, burde dette være en selvfølge, sier Kvisvik.

Når vi bruker en dag i året for å feire oss selv gjør vi det med stolthet, legger hun til.

– FO organiserer over 28.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere, og vi takker alle medlemmene våre - for innsatsen og engasjementet dere viser.

FØLG FO PÅ FACEBOOK!


Hva er grønt sosialt arbeid?

Grønt sosialt arbeid er en forholdsvis ny retning som har fått større plass internasjonalt enn i Norge. 

Egentlig er grønt sosialt arbeid en forlengelse av tradisjonelt sosialt arbeid. Sentralt for faget er jo nettopp å se hvordan omgivelsene på makronivå virker inn på mennesket på individnivå – og motsatt. Dette er også kjernen i grønt sosialt arbeid.

Feiringen av Sosialarbeiderdagen på OsloMet starter med visning av filmen vår: Vi står opp for trygghet.