Mimmi KvisvikSigrun Vaageng

Vi ser fram til et godt samarbeid med den nye arbeids- og velferdsdirektøren, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik etter at Regjeringen i dag utnevnte Sigrun Vågeng til ny direktør i NAV. (Foto: Trond A. Isaksen og Jan Richard Kjelstrup/ASD).

Sigrun Vågeng kommer fra stillingen som direktør i Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Hun har tidligere vært administrerende direktør i KS, og har ledet ekspertutvalget som avga en rapport om forbedringer i NAV.

- Jeg kjenner henne som en god samarbeidspartner, selv om vi ikke alltid er enige, sier Kvisvik. FO-lederen benytter anledningen til å minne den nye NAV-direktøren om tre viktige prinsipper for et godt NAV: Nærhet til mennesker og lokalsamfunn, tid til kontakt og oppfølging, samt faglighet og fleksibilitet.

– FO er derfor skeptisk til færre og større NAV-kontorer fordi det ikke samsvarer med nærhetsprinsippet, og behovet for tett kontakt og god oppfølging, understreker Mimmi Kvisvik.

FO vil også minne den nye direktøren om at selv om en av kjerneoppgavene til NAV er arbeidsinkludering, må det også være rom for individuell oppfølging. - Mange av de som har behov for hjelp fra NAV, har svært forskjellige behov for hjelp, forklarer Kvisvik.

Fellesorganisasjonen (FO) ser fram til å møte den nye NAV-direktøren, og diskutere premissene for et bedre og mer velfungerende NAV for alle. Sigrun Vågeng tiltrer stillingen 5. oktober.