BARN IKKE BRUD: Årets TV-aksjon går til Plan International Norges arbeid mot barneekteskap.
BARN IKKE BRUD: Årets TV-aksjon går til Plan International Norges arbeid mot barneekteskap.

Søndag 24. oktober gjennomføres årets TV-aksjon. Med pengene som blir samlet inn vil Plan International nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger.  

De skal jobbe for at jenter får bli på skolen, at barn, unge og eldre får opplæring i jenters rettigheter og i likestilling, og at lovverket skal beskytte barn fra å bli giftet bort. Barn skal få være barn, ikke brud.

FO støtter årets viktigste dugnad, og har derfor gitt en krone per medlem i FO, som på givertidspunktet var 31 622 kroner. Vi oppfordrer alle til å støtte årets TV-aksjon.

Her kan du melde deg frivillig som bøssebærer for årets TV-aksjon.

Støtt Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap ved å sende Vipps til 2133.

Konsekvenser av barneekteskap

Følgene av barneekteskap er ofte brutale for jenta som blir giftet bort. De fleste må slutte på skolen og mister muligheten til å få seg en jobb med stabil inntekt, og risikerer derfor å ende opp i fattigdom.

Graviditet og fødselskomplikasjoner er blant de vanligste årsakene til dødsfall blant jenter i alderen 15-19 år i lav- og mellominntektsland. Når en mor er under 20 år, er det 50 prosent høyere sannsynlighet for at barnet blir dødfødt eller dør i løpet av en uke. 90 prosent av tenåringsgraviditeter i utviklingsland skjer innenfor ekteskap. Jenter som gifter seg før de er 15 år har 50 prosent større risiko for å bli utsatt for fysisk eller seksuell vold fra partner.

Etter barneekteskap blir jenta ofte også tvunget til å flytte vekk fra landsbyen og familien sin. Den nye hverdagen og mangelen på frihet til å leve som de gjorde før, påvirker jenters mentale og fysiske helse, og depresjon og selvmordstanker er vanlig.

Her kan du lese mer om barneekteskap i verden, og hvordan Plan International jobber mot dette.