FOs forbundskontor er sertifisert som Miljøfyrtårn. Mandag 24. oktober mottok forbundsleder Mimmi Kvisvik plaketten som viser at forbundskontoret er sertifisert. Her fikk til sammen 70 organisasjoner og bedrifter bevis for at de nå kan kalle seg Miljøfyrtårn.

HØYTIDELIG ØYEBLIKK: Plakettene ble overrakt av byrådssekretær Jenny Korsberg Skagestad (MDG) på vegne av byråden for miljø- og samferdsel i Oslo. Fra venstre ser du byrådssekretæren, forbundsleder Mimmi Kvisvik, nestleder Marianne Solberg og seniorrådgiver Margrethe Lied Forbundsleder Mimmi Kvisvik sier at forbundskontoret har jobbet lenge og grundig med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Bakgrunnen for arbeidet finner vi i klima- og miljøstrategien som landsstyret vedtok i 2020. Her var sertifisering som Miljøfyrtårn ett av flere tiltak knyttet til organisatoriske, interne forhold som kan bidra til å drifte forbundskontoret mest mulig klima- og miljøvennlig.

Kvisvik understreker at hun er glad for at forbundskontoret er i mål, så langt.

– Men jobben er ikke over. Vi skal levere en ny rapport i april neste år, og om tre år skal vi sertifiseres på nytt. Alle som jobber på forbundskontoret må nå tenke grønt og bærekraftig. Det gjelder på alle områder fra avfallshåndtering til reisevirksomhet, sier Mimmi Kvisvik.