Uravstemningen gjelder for FOs medlemmer ansatt i virksomheter tilknyttet tariffområde KA. Ta kontakt med din fylkesavdeling om du jobber innenfor dette tariffområde og ikke har mottatt en slik e -post. Det enkelte medlem skal stemme ja, nei eller blankt i uravstemningen. Arbeidsutvalget i FO anbefaler å stemme JA.

 Les om mer om resultatet og om uravstemningen her (PDF, 61KB).

 Fristen for å avlegge stemme er satt til 16. oktober kl. 24.00.

 Du kan lese Riksmeklerens møtebok her (PDF, 565KB).