Uravstemningen gjelder for FOs medlemmer ansatt i virksomheter tilknyttet tariffområde Virke HUK- område. Ta kontakt med din fylkesavdeling om du jobber innenfor dette tariffområde og ikke har mottatt en slik e -post. Det enkelte medlem skal stemme ja, nei eller blankt i uravstemningen. Arbeidsutvalget i FO anbefaler å stemme JA.

Les om mer om resultatet og om uravstemningen her (PDF, 637KB).

Fristen for å avlegge stemme er satt til 19. september kl. 24.00.

Du kan lese protokollen fra forhandlingene i Virke HUK- område her (PDF, 30MB).