Den 22.juni ble det ført avsluttende forhandlinger mellom LO Stat og Spekter for område 12: Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst.

 

Resultatet fra oppgjørene i disse virksomhetene sendes nå ut til medlemmene for uravstemning.

 For FO gjelder dette de som er ansatt i følgende virksomheter:

Du finner protokollen for de innledende forhandlingene i Spekter område her (PDF, 1MB).

Om du har arbeidsstedet ditt ved en av disse stedene og ikke har motatt e- post fra oss om uravstemningen kontakt din fylkesavdeling. Det enkelte medlem skal stemme ja, nei eller blankt i uravstemningen.

Uravstemningen blir sendt ut med svarfrist 24.august k.10.00

 Arbeidsutvalget i FO  anbefaler å stemme JA i uravstemningen.

Du kan også lese følgebrevet for uravstemningen fra LO stat her (PDF, 45KB).