Uravstemningen gjelder for FOs medlemmer ansatt i helseforetakene, samt Lovisenberg sykehus og Martina Hansens Hospital. Ta kontakt med din fylkesavdeling hvis du jobber innen disse tariffområdene og ikke har mottatter en slik e -post. Det enkelte medlem skal stemme ja, nei eller blankt i uravstemningen. Arbeidsutvalget i FO og forhandlingsutvalget i LO- Stat anbefaler å stemme JA.

Les om grunnlaget for uravstemningen for område 10 helseforetaskene her (PDF, 707KB). Og grunnlaget for område 13 Lovisenberg sykehus og Martina Hansens Hospital her (PDF, 623KB).

Fristen for å avlegge stemme er satt til 18. juni kl.12.00.

Du kan lese protokollen for forhandlingene i Spekter område 10, helseforetakene her (PDF, 6MB). Og protokollen fra forhandlingene i Spekter område 13, Lovisenberg og Martina Hansens Hospital her (PDF, 4MB).