FO hyller egne tillitsvalgte i 2019
NOMINASJON: Hvem er din kandidat til årets tillitsvalgt? Foto: Unsplash

Tillitsvalgtåret 2019 er en kampanje i regi av LO. FO følger LOs kampanjeplaner, men vil også engasjere FOs egne medlemmer.

– Tillitsvalgte er hverdagshelter som fortjener ekstra oppmerksomhet. Derfor skal FO i år dele ut prisen «Årets tillitsvalgt». Vi håper du som er medlem i FO kommer med forslag til kandidater, sier Marianne Solberg fra forbundsledelsen.
 

Stem på Årets tillitsvalgt 2019

Du kan nominere kandidater til prisen «Årets tillitsvalgt» ved å tipse din lokale fylkesavdeling eller foreslå kandidater under innlegget som legges ut på FOs facebook-side. Nominasjonsfristen er 15. september.

I finalerunden vurderes ett bidrag fra hver fylkesavdeling og ett bidrag fra forbundskontorets Facebook-kampanje. Det er forbundsledelsen i FO som til sist kårer en vinner. Prisen deles ut på FOs landsmøte i november.

Underveis i kampanjen publiserer FO intervju med aktuelle kandidater til årets tillitsvalgt.

Les også: Slik nominerer du kandidater til "Årets tillitsvalgt"

FO og LO med kampanje for tillitsvalgte

Undersøkelser viser at mange opplever at de ikke blir tatt med i drøftinger med ledelsen, ikke får tid og fri til å skolere seg, og en del arbeidsgivere er lite villige til å gå i dialog.

Marinne Solberg fra forbundsledelsen i FO
HVERDAGSHELTER: – Tillitsvalgte gjør et utrolig viktig jobb for våre medlemmer i FO, sier Marianne Solberg fra forbundelsen.– Flere tillitsvalgte tar på seg krevende oppgaver og går inn saker der ansatte har konflikter med ledelsen. Sakene er ikke alltid synlig for andre medlemmer, derfor er Tillitsvalgåret 2019 også en måte å synliggjøre innsatsen som tillitsvalgte gjør for ansatte på arbeidsplassene, sier nestlederen i FO.

Med kampanjen setter FO søkelyset på utfordringene som mange tillitsvalgte møter på arbeidsplassene.

– FO ønsker at ukjente helter i tillitsvalgtapparatet skal få den oppmerksomheten de fortjener.  Og vi ønsker å fortelle hverdagshistoriene deres i FOs kanaler, sier Solberg.

Ifølge nestlederen i FO er engasjerte tillitsvalgte uvurderlige for det lokale fagforeningsarbeidet.

– Tillitsvalgte er ansattes talerør inn mot ledelsen. De forsvarer tariffavtalen og hovedavtalen og påser at ansattes rettigheter blir ivaretatt.
 

FO vil styrke tillitsvalgte

En ny Fafo-rapport om tillitsvalgtes hverdag presenteres under Arendalsuka og LO legger opp til debatt om funnene.

– Vi er spente på rapporten og er klare til å diskutere tiltak som kan styrke våre tillitsvalgte, sier Solberg.

FO fikk nye nettsider 4. februar. Der er det enkelt å finne frem til rett tillitsvalgt når man som medlem trenger hjelp.

–  Aktive og godt skolerte tillitsvalgte er noe vi prioriterer veldig høyt og vi fortsetter å bygge apparatet for dem, avslutter nestleder i FO, Marianne Solberg.

LO kommer med opplæringsvideoer for tillitsvalgte, og disse vil FO spre i egne kanaler etter hvert som de er klar.