Marit Selfors Isaken og Christian Wiik Kynsveen
NORDISK SAMARBEID: Marit Selfors Isaken og Christian Wiik Kynsveen (i midten) deltok på samling på Island.

Vold og trusler rammer ansatte i helse- og sosialyrkene langt hardere enn andre yrkesgrupper. Hele 20 % av helse- og sosialarbeidere opplever vold og trusselsituasjoner hvert år.
 

Arbeidsgiver er ansvarlig for å forebygge.

FO fortalte om Norges arbeid mot vold og trusler i arbeidslivet.

I fremstilingen fikk det nordiske samarbeidet vite, at arbeidsgiver etter en lovendring nå skal gjennomføre risikovurderinger jevnlig og iverksette nødvendige tiltak.

Arbeidsgiver er etter loven ansvarlig for å forebygge at volds- og trusselsituasjoner oppstår. Det er også arbeidsgiveres ansvar å gi nødvendig opplæring for å hindre at vold- og trusselsituasjoner oppstår samt ivareta og følge opp de ansatte etter vold- og trusselsituasjoner.


Vernepleieres posisjon i skolen

Under besøket fikk FO innblikk i vernepleierens posisjon ved skolen som tilrettelegger og hovedansvarlig for all pedagogisk og sosialfaglig utvikling for eleven, samt deres arbeid rundt tvang og makt.

FO besøkte en skole i sentrum av Reykjavik, som har tre ulike avdelinger: En avdeling rettet mot studenter med nedsatt funksjonsevne, en avdeling rettet mot studenter med atferdsvansker og en avdeling for elever med alvorlig sammensatte behov.

Samarbeid i Nordisk forening for sosialpedagoger (NFFS) er en av FOs viktige arenaer for profesjonsfaglig dialog på tvers av de nordiske landene.