Kriminalomsorgen

 

I årets hovedtariffoppgjør i staten ble det avsatt en stor pott til lokale forhandlinger, og det er denne potten partene nå forhandler om. Over 46 millioner kroner skal fordeles på lønninger til ansatte.

– De fleste som soner straff i dag har sosiale utfordringer. For at vi skal oppfylle Kriminalomsorgens hovedmål om å forebygge kriminalitet er det helt avgjørende at de som møter de innsatte har kompetansen til å se og forstå den enkeltes livssituasjon. Våre medlemmer kan tilpasse straffegjennomføringen på en måte som øker sjansene for at de kan komme tilbake til samfunnet som tilpasningsdyktige borgere og bryte den onde sirkelen med tilbakefall til kriminalitet, sier Haavard Ostermann, leder for FOs forhandlingsdelegasjon.

FO har blant annet fremmet krav om å heve minstelønna til førstekonsulenter, rådgivere og miljøterapeuter i kriminalomsorgen. I dette kravet skal også de med lang ansiennitet sikres en anstendig lønnsvekst. FO er også opptatt av at deres medlemmer skal sikres en anstendig lønnsvekst over tid.

For å motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobben har vi også fremmet krav om å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede mulighetene for et seniortillegg for de som nærmer seg pensjonsalder.