Statsrådmøte

Forbundsleder Mimmi Kvisvik, leder for profesjonsrådet for sosionomer Kathrine Haugland Martinsen, statsråd Solveig Horne (Frp) og leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger, Irmelin Sangolt Tjelflaat møttes for å snakke om barnevernet i dag. (Foto: Camilla Moe Røisland, FO).