Det blir feil å fjerne kravet om likestilling i familielivet og andre private forhold. Forbudet mot sammensatt diskriminering må tydeliggjøres, uavhengig av om dette gjøres i en felles lov eller i de enkelte lovene slik som det er i dag.

Les hele FOs høringssvar om ny likestillings- og diskrimineringslov