Mandag ble et FO-medlem drept på jobb ved NAV Årstad i Bergen. ‒ Vi føler med pårørende og kolleger, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

‒ Dette er en dypt tragisk hendelse. Våre tanker går til de pårørende og til kollegene ved Nav Årstad. Vi oppfordrer alle til å gi de berørte ro og omsorg i en vanskelig tid. På vegne av hele FO vil jeg kondolere til de etterlatte, sier forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik.

Det var mandag formiddag at en gjerningsperson angrep to Nav-ansatte i forbindelse med et planlagt møte. Marianne Amundsen ble hardt skadd og omkom. Hun ble 57 år gammel. Ida Aulin (29) ble lettere skadd. Hun følges nå opp av helsepersonell.

FO Vestland følger opp tillitsvalgte og medlemmer

Det er i overkant av 200 ansatte ved Nav Årstad. De følges nå opp av bedriftshelsetjenesten og kriseteam. FO-klubben og FO Vestland følger opp de ansatte og medlemmene ved Nav-kontoret. Forbundet sentralt bistår klubben og fylkesavdelingen i tiden fremover.

Hilde Navdal er tillitsvalgt ved Nav Årstad og svarer opp henvendelser fra medlemmer lokalt. Grethe Kvist er leder av FO Vestland og vil bistå ved behov. Daniel Charles Hextall er FOs presseansvarlig og svarer ut og koordinerer alle pressehenvendelser i forbindelse med denne saken.

Hilde Navdal kan nås på 408 08 827 (ikke pressehenvendelser).
Grethe Kvist kan nås på 993 62 350.
Daniel Charles Hextall kan nås på 46 45 44 51.