FO krever 20 milliarder ekstra til kommunene i RNB

– Det er dyrere å drive velferdstjenester nå på grunn av smittevernreglene. Vi kan ikke risikere at man firer på sikkerheten eller kutter i tilbudet fordi kommunene ikke har penger til å drive forsvarlige tilbud. KS har beregnet en underdekning på 20 milliarder, da må regjeringen følge opp, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO). 

Fellesorganisasjonen (FO) mener budsjettet viser hvem regjeringen prioriterer. 

– Vi har sett at krisen rammer verst dem som har minst. 85 % av elevene med behov for tilrettelegging har ikke fått tilbudet sitt. Regjeringen gir milliardbeløp til næringslivet, mens barn i en sårbar situasjon faller igjennom, det er uakseptabelt. 

FO er også kritisk til at Revidert nasjonalbudsjett legger til grunn at den kritiske situasjonen vil være over etter tre måneder. 

– Det er naivt. Når vi gjenåpner samfunnet må vi både følge opp etterslepet og psykososiale konsekvenser som nedstengingen av Norge har gitt. Barnevernet frykter underrapportering, Nav har fått flere brukere, og helse- og omsorgstjenester har vært redusert. Når krisen er over har vi utallige oppgaver og et enormt etterslep som kommunene må ta igjen, sier Kvisvik.