LANSERING: Grønt sosialt arbeid - en antologi - ble lansert for andre gang på FOs landsmøte.
LANSERING: Grønt sosialt arbeid - en antologi - ble lansert for andre gang på FOs landsmøte.

Hvordan gjøre grønt sosialt arbeid kjent på en slik måte at sosialarbeiderne kan relatere dette til sin egen arbeidshverdag og profesjonsutøvelse?

Dette er noen av spørsmålene som antologien tar mål av seg til å besvare. En rekke forfattere, med professor Lena Dominelli i spissen, er bidragsytere til antologien. Målgruppene er ansatte og studenter på universiteter og høyskoler som utdanner barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Men også øvrige sosialarbeidere, klimainteresserte og politikere er blant målgruppene. 
 

 

LES MER: Grønt sosialt arbeid - en antologi

Antologien er et resultat av at FOs landsmøte i 2019 pekte ut klima og miljø som ett av satsingsområdene i fireårs-perioden som nå er over. - Gjennom antologien ønsker FO å være en viktig bidragsyter i arbeidet med det grønne skiftet. Vi ønsker å gå i bresjen for at sosialarbeidere kan gjøre en forskjell også når det kommer til klima- og miljøarbeidet, sier Hanne Glemmestad, som er redaktør av boka sammen med Ole Henrik Kråkenes og Marit Selfors Isaksen fra FOs politiske ledelse.

 

Lansering

Glemmestad understreker at det dreier seg om å ta inn over seg sosiale konsekvenser av klima- og miljøutfordringene i møte med mennesker eller samfunn som trenger sosialfaglig bistand. Dette kan dreie seg om alt fra sosialt arbeid i møte med enkeltpersoner, familier eller grupper, eller i lokalsamfunnsarbeid eller politisk påvirkningsarbeid. Antologien viser fram konkrete eksempler på hvordan grønt sosialt arbeid kan utføres i praksis Det kan handle om å ta kunnskap og ressurser fra naturen og nærmiljøet i bruk i ulike sosialfaglige intervensjoner, som urfolkskunnskap, dyreassistert rehabilitering, besøksgård og naturen som kilde til mestring og opplevelser.
Boken er en av gavene delegatene på FOs landsmøte får på åpningsdagen den 15. november. 

SAMMEN OM KLIMA: Noen av forfatterne var invitert til en samtale om boka.