Bøkene ble lansert under profesjonskonferansen under landsmøte. Både med film og med innledning av profesjonsrådslederen, før representanter fra profesjonene løftet frem perpektiver fra feltet.

Lansering av nye profesjonshåndsbøker fra FO

 

SAMTALE: Christian Wiik Kynsveen fra FO-ledelsen i samtale barnevernspedagog Anders Dalsune under profesjonskonferansen.


Bøkene gir innsikt i barnevernspedagogenes, sosionomenes og vernepleiernes arbeidsfelt, arbeidsmåter og hva som er sentrale fellestrekk uavhengig av hvor en barnevernspedagog, sosionom og vernepleier jobber. 

Profesjonsbøkene henvender seg til de vurderer å bli barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier. Innholdet er også relevant for aktuelle samarbeidspartnere, politikere og alle andre som er nysgjerrige på disse profesjonene.

Se også: Dette er bøkene alle barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere bør ha i bokhylla.

Profesjonsrådsleder for sosionomene,  Kathrine Haugland Martinsen og sosionom Marit Nybø

ENDRINGSARBEID: Profesjonsrådsleder for sosionomene,  Kathrine Haugland Martinsen og sosionom Marit Nybø snakket om viktigheten av å satse på sosialt arbeid.


Profesjonsrådene har sammen med redaktørene for bøkene vært sentrale i utforming
og innhold. Bøkene har endel fellestrekk, men er samtidig tilpasset hver enkelt profesjon.

Profesjonsrådsleder for vernepleiere,  Marit Selfors Isaksen i samtale med vernepleier Rolf Magnus Grung

INKLUDERING: Profejonsrådsleder for vernepleiere, Marit Selfors Isaksen i samtale med vernepleier Rolf Magnus Grung om vernepleierens rolle i samfunnet.


 

 

Profesjonsrådene har sammen med redaktørene for bøkene vært sentrale i utforming
og innhold. Bøkene har endel fellestrekk, men er samtidig tilpasset hver enkelt profesjon.

 

Samtale med velferdsviter Stian Torvaldsen under FOs profesjonskonferanse

ARBEIDSLIV: Samtale med velferdsviter Stian Torvaldsen under FOs profesjonskonferanse om arbeidsinkludering og velferdsviterenes spisskompetanse.–Vi håper bøkene vil gi leseren ny innsikt om barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres arbeidsfelt og arbeidsmåter.

De inneholder en rekke fagartikler, intervjuer av og om profesjonene, essay, praksiseksempler med mer.

–Og ikke minst håper vi at en etter å ha lest bøkene, ser verdien av barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres kunnskap og kompetanse, sier de tre profesjonsrådslederne. 

Dette er bøkene og her kan du lese dem digitalt:

 

Bestilling

FO-tillitsvalgte og fylkesavdelinger kan bestille bøkene i nettbutikken til FO

Medlemmer kan bestille bøkene gjennom sine fylkesavdelinger eller sende en mail til kontor@fo.no.

Les i Fontene: I disse tre bøkene kan du lese «fotfolkets» historier om hvordan det er å jobbe i velferdstjenestene