KOMMUNAL RAPPORT: Forbundsleder Mimmi Kvisvik oppfordrer arbeidsgivere til å ta i et tak mot vold og trusler i velfedstjenestene. Foto: Skjermdump fra Kommunal Rapport.
KOMMUNAL RAPPORT: Forbundsleder Mimmi Kvisvik oppfordrer arbeidsgivere til å ta i et tak mot vold og trusler i velfedstjenestene. Foto: Skjermdump fra Kommunal Rapport.

–  I en NTNU-rapport vurderes tiltak om vold og trusler i NAV fra 2014-2018. Den viser at arbeidsgivers sikkerhetsarbeid reduseres over tid. Det er bekymringsfullt, og gjelder trolig flere enn NAV, skriver forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik i leserinnlegget.

Les innlegget hennes i sin helhet nedenfor.

Mange av Kommunal Rapports lesere er arbeidsgivere i sektorer hvor FOs medlemmer jobber, forteller forbundslederen i FO.

– Derfor er det en viktig kanal for oss å bruke for å sette vold og trusler om vold høyt på agendaen. Det er FOs plan og mål for 2019, sier Kvisvik.

Medlem i FO? Da kan du svare på spørreundersøkelsen om vold og trusler


Hva gjør du for arbeidstakernes sikkerhet på jobb?


Ansatte i NAV, barnevern og helse- og omsorgstjenestene er ofte i direkte kontakt med mennesker i vanskelige livssituasjoner. Ansatte har en krevende dobbeltrolle og skal gi hjelp eller avslag i henhold til regelverket. Et slikt oppdrag skal ikke gå på sikkerheten løs, men det gjør det i dag.

 

Mimmi Kvisvik
FORSKNING: FO har i samarbeid med Fafo en spørreundersøkelse ute blant våre medlemmer for å kartlegge omfanget av vold og trusler, skriver Mimmi Kvisvik i Kommunal Rapport. 
 

NRK skrev nylig om en NAV-leder som ble slått ned på jobb. I kommentarfeltet skrev noen at dette måtte lederen tåle, i og med at hun jobbet i NAV. Denne holdningen er ikke ny, men likevel skremmende. Og den finnes ikke bare i kommentarfelt. Vi er helt uenig i at de som forvalter et av Norges viktigste samfunnsoppdrag må regne med å bli utsatt for vold og trusler. Det er et av de største arbeidsmiljøproblemene innen helse- og omsorgstjenestene. For å få til gode velferdstjenester må fysisk sikkerhet, rutiner, prosedyrer og opplæring om sikkerhet for alle ansatte være på plass.

FO organiserer 29.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Dette er de mest utsatte yrkesgruppene for vold og trusler i Norge. Nesten 40 % blir utsatt for vold eller trusler om vold én eller flere ganger i året, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Svært mange blir truet, sjikanert og hetset i sosiale medier, noen blir også direkte truet.

Kommunal Rapport har satt avvik i kommunene på dagsorden i vinter. I februar ble Ringerike kommunes arbeid mot vold og trusler trukket frem – og det er forbilledlig. Sikkerhetsarbeidet er systematisk, med kursing og prosedyrer, og gjør det enkelt for arbeidstaker å melde inn avvik. Ringerike har nulltoleranse mot vold og trusler, og FO oppfordrer alle arbeidsgivere å følge deres eksempel.

I en NTNU-rapport er tiltak om vold og trusler i NAV fra 2014-2018 vurdert. Den viser at arbeidsgivers sikkerhetsarbeid reduseres over tid. Det er bekymringsfullt, og gjelder trolig flere enn NAV. Verneombud og tillitsvalgte må sørge for å følge opp arbeidsgiver, slik at sikkerhet kontinuerlig blir jobbet med. Å kun ha det høyt på dagsordenen etter alvorlige hendelser er for sent. Arbeidet mot vold og trusler må prioriteres, selv om man i en viss periode får en nedgang i rapporterte hendelser.

Rapporten viser også at flere NAV-kontor ikke følger opp tiltakene som ble foreslått. Videre er det er stor variasjon fra kontor til kontor i kvaliteten på tiltakene og innsatsen som blir lagt ned for å trygge de ansatte. 

FO har nå i samarbeid med Fafo en spørreundersøkelse ute blant våre medlemmer for å kartlegge omfanget av vold og trusler, og om arbeidsgiver har det som tema på arbeidsplassen. Frem mot sommeren skal Fafo også intervjue ledere og tillitsvalgte om hvordan det jobbes med problemene. Slik setter FO vold og trusler på dagsorden. Nå er det opp til arbeidsgivere å følge opp.