FO-leder Mimmi Kvisvik følger med på høyesteretts behandling av barnevernssakene
FO-leder Mimmi Kvisvik følger høyesteretts behandling av barnevernssakene.


Disse sakene er henvist til Høyesterett fordi de kan belyse flere avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) knyttet til norsk barneverns praksis. Dette dreier seg i hovedsak om adopsjon, omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær.  

‒ Dette er komplisert juss. Vi følger nøye med på hva som skjer i Høyesterett, og er spente på hva de kommer fram til, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.  

Kvisvik understreker at FO forholder seg til norske rettsmyndigheter. Så lenge disse sakene er under behandling i landets høyeste rettsinstans, kommenterer ikke Kvisvik det sakene omhander.

Les mer om sakene på høyesteretts nettsider.