Mimmi Kvisvik

Mimmi Kvisvik gratulerer de nyvalgte politikerne, og fremmer fem krav og råd om hvordan de kan bidra til å stå opp for tryggheten til innbyggerne. (Foto: Trond A. Isaksen).

– Aller først vil jeg gratulerer de nyvalgte politikerne, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.Dernest vil jeg minne om at det er nå arbeidet begynner. Det viktigste for FO er at politikerne som skal styre fremover står opp for tryggheten til innbyggerne, slik at alle får den hjelpen de både har krav på og rett til når de trenger det, påpeker Kvisvik. FO har utarbeidet fem krav og råd til de nyvalgte politikerne.

  1. FO krever en rask og god integrering av flyktningene.
  2. FO krever at barnevern, psykiatri og tjenestene for utviklingshemmede skal være et offentlig ansvar.
  3. FO krever at det innføres en bemanningsnorm i barnevernet. Ved å sette et øvre tak på hvor mange saker de ansatte skal ha ansvar for, vil barna og deres familier få en god oppfølging.
  4. FO råder kommunene til å følge bestemmelsene i gammel arbeidsmiljølov.
    Den nye arbeidsmiljøloven svekker ansattes rettigheter.
  5. FO råder kommunene til å eie boliger for utleie til vanskeligstilte på boligmarkedet.