Hver høst i oktober legger regjeringen frem et forslag til statsbudsjett for påfølgende år. Det holdes deretter høringer på Stortinget hvor blant andre arbeidstakerorganisasjonene gir tilbakemeldinger på budsjettet. FO har gjort sitt for å påvirke statsbudsjettdebatten slik at de områdene vi mener må prioriteres blir ivaretatt bedre enn det regjeringen har foreslått. Budsjettdiskusjonene pågår nå for fullt blant de politiske partiene på stortinget, og endelig statsbudsjett for 2017 skal vedtas i slutten av november. Her kan du lese FO sine innspill til de ulike komiteen på stortinget om statsbudsjett 2017:

  • Justiskomiteen